Potvrda o akreditaciji

Potvrda o akreditaciji

HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Obratite nam se s poverenjem

Naše dugogodišnje iskustvo garantira Vam kvalitetnu i profesionalnu uslugu.

• nadgledanje utovara i istovara i otpreme robe
• utvrđivanje količine robe mjerenjem gaza broda
• uzorkovanje robe
• kontrola čistoće brodskih skladišta i skladišnih prostora
• plombiranje brodskih skladišta i drugih prijevoznih vozila

Reference

• Zagrebačka Pivovara d.o.o.
• Pertrokemija Kutina d.d.
• Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.
• Poljopromet d.o.o.
• Jamatva d.o.o.
• Žito d.o.o.
• Granolio d.d.