Kontakt

Euroinspekt-tehnokem d.o.o. možete kontaktirati na slijedećim adresama

Kontakt Sjedište – Zagreb
Euroinspekt tehnokem d.o.o., Stube Franje Ivekovića 9, 10000 Zagreb, CROATIA
MB 3727467, IBAN HR5323600001101277276
tel/fax: +385 (0)1 4921868
lab: +385(0)1 4880475

Kontakt Luka – Šibenik
Obala hrvatske mornarice 2, 22000 Šibenik, CROATIA
tel/fax: +385 (0)22 216922
mob: +385 (0)98 662759

Lokacija