O nama

Informacije o nama

Informacije o nama govore o našem  dugogodišnjem iskustvu ispitivanja i analize.

Euroinspekt-tehnokem d.o.o. je pravni sljednik tvrtke Jugoinspekt, osnovanog 1949. godine odlukom SFRJ, a kasnije koncerna Euroinspekt d.d.

Euroinspekt – tehnokem d.o.o. djeluje kao samostalni pravni subjekt od 1991. godine.

 

Euroinspekt-tehnokem d.o.o.

10000 ZAGREB, Stube Franje Ivekovića 9

tel: +385 (0)1 4921 868, 4880 475, 4880 476

fax: +385 (0)1 4921 868

email: info@euroinspekt-tehnokem.hr

Registracija: Trgovački sud, Zagreb – MB: 3727467, OIB 86953100553

Lokacija