Ovlašteni laboratorij za ispitivanje

Euroinspekt-tehnokem d.o.o. je ovlašteni laboratorij za ispitivanje

  • Ispitivanje / analiza kakvoće / kvalitete mineralnih gnojiva i poboljšivača tla.
  • Ispitivanje / analiza kakvoće / kvalitete otpadne vode i otpadne tehnološke vode.
  • Ispitivanje / analiza kakvoće / kvalitete krutog goriva: ugljena, briketa, drva, peleta.
  • Određivanje slobodnog formaldehida u tekstilu i pločama na bazi drva.
  • Nadzor i kontrola količine roba u prekomorskom prometu / kontrola gnojiva na plovilima (cargo superintendance).
  • Consulting za učinkovitost procesa izgaranja.
  • Kontrola i dimenzioniranje dimnjaka.

GNOJIVA:
Ovlašteni laboratorij za ispitivanje mineralnih gnojiva i poboljšivača tla rješenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva,
(Klasa: UP/ – 320-11/92-1/62 Ur. broj: 525-02-92-2 od 06. 08. 1992)
(Klasa: UP/I – 320-11/08-01/2 Ur.broj: 525-02-1-0012/10-2 od 06.12.2010)
(Klasa: UP/I – 320-11/14-01/350 URBROJ: 525-07/0570-15-2 od 08.01.2015)

 

VODE:
Ovlašteni laboratorij za ispitivanje otpadnih voda i otpadnih tehnoloških voda rješenjem:
Državne uprave za vode Klasa: 325-04/91-01/3 Ur. broj: 527-05-91-20 od 28.06.1991

Državne uprave za vode Klasa: 325-4/99-1/23 Ur. broj: 527-1-2/15-99-5 od 02.07.1999

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva:
Klasa: UP/I0 –034-04/03-01/00012 Ur.Broj: 525-10/2-15-04-004/005 od 21.02.2005

Ministarstva poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva:
Klasa: UP/I-034-04/10-01/4 Ur Broj: 525-12/0988-12-5 od 04.05.2012

Ministarstva zaštite okoliša i energetike:
Klasa: UP/I-325-07/17-02/27 URBROJ: 517-12-18-3 od 14.05.2018

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda

 

 

 

Lokacija